Home » Články » CANON půjčovna

CANON půjčovna

Půjčovna fototechniky

Od května 2014 zavádíme novou službu pro naše zákazníky - možnost zapůjčení vybraných typů fototechniky.

Tato služba umožní nerozhodnutým zájemcům vyzkoušení konkrétního přístroje při praktickém fotografování ve svém domácím prostředí, a může oslovit i fotografy zvažující modernizaci svého vybavení.

Tato služba je zpoplatněna, ale v případě následného zakoupení stejného zařízení je půjčovné odečteno z prodejní ceny.

Název zboží

půjčovné

na 1 den

půjčovné

na 2 dny

záloha

Canon EOS 70D tělo

500,- Kč

800,- Kč

27 000,- Kč

Canon EF 40mm f/2,8 STM

200,- Kč

300,- Kč

4 000,- Kč

Canon EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS STM

400,- Kč

600,- Kč

12 000,- Kč

Canon EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM

200,- Kč

300,- Kč

5 000,- Kč

Canon EF-S 55-250mm f/3,5-5,6 IS STM

300,- Kč

500,- Kč

8 000,- Kč

LP-E6

0,- Kč

0,- Kč

1 500,- Kč

Canon BG-E 14

200,- Kč

300,- Kč

4 000,- Kč

Lowepro Brašna Specialist 85 AW

100,- Kč

100,- Kč

1 000,- Kč

     
     
     

V případě příznivého ohlasu od našich zákazníků, bychom chtěli nabídku přístrojů k zapůjčení rozšířit.

Produkty je možno vypůjčit v naší  prodejně v Prešovské 3, v Plzni.

Produkty je možno zapůjčit v libovolné kombinaci.

 

 

Podmínky:

 

Majetkové vlastnictví

Fa. AGLAR PLUS s.r.o. je výhradním vlastníkem fototechniky, kterou za úplatu zapůjčuje nájemci. Fototechnika je i po dobu pronájmu vlastnictvím fy. AGLAR PLUS s.r.o. Při objednávce zápůjčky bere nájemce tuto skutečnost vždy na vědomí.

 

Termín a doba pronájmu

Doba pronájmu je doba mezi dnem, který nájemce přístroj převezme ve fy. AGLAR PLUS s.r.o.(dále jen pronajimatel) a dnem, kdy má být fototechnika nájemcem vrácena. Tato doba je vždy specifikována ve smlouvě o zápůjčce. Dobu, po kterou je fototechnika zapůjčena, lze ze strany nájemce upravovat i v průběhu pronájmu. Tento požadavek nájemce musí být vždy ze strany pronajimatele písemně potvrzen.

 

Odběr a navrácení pronajaté fototechniky

V případě, že dojde k pozdnímu vrácení, nežli je uvedeno ve smlouvě o zápůjčce, zavazuje senájemce uhradit pronajimateli zvýšené nájemné , a to o základní sazbu uvedenou v ceníku za každý další započatý den, o který je překročena doba pronájmu.

 

Protokol o převzetí fototechniky

Při převzetí a navrácení fototechniky je rozhodný protokol o převzetí fototechniky. V tomto protokolu je uveden stav, ve kterém byla fototechnika v době převzetí nájemcem od pronajimatele.

Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a údržbou přístroje. Na jakoukoli odlišnost v protokolu se skutečností stavu fototechniky, musí být upozorněn nájemce v době podpisu smlouvy o pronájmu. V pozdější době na tyto skutečnosti nebude brán zřetel.

 

Odpovědnost za škodu na zapůjčené fototechnice

Nájemce při převzetí fototechniky a podepsání smlouvy o zápujčce, jejíž nedílnou součásti je protokol o převzetí fototechniky, přebírá plnou odpovědnost za zapůjčenou fototechniku. Tato odpovědnost končí potvrzením pronajimatele při zpětném převzetí fototechniky od nájemce. Tímto potvrzením se pronajimatel nezříká vymáhat škodu způsobenou na fototechnice, která vznikla prokazatelně v době, kdy byla fototechnika v zapůjčení nájemce. Pronajimatel se po dobu pronájmu zříká veškeré odpovědnosti za škody, které způsobí nájemce např. použitím fototechniky pro průmyslovou špionáž.

 

Náhrada škod na fototechnice

Dojde – li k poškození, ztrátě nebo odcizení fototechniky nebo jejich částí, uhradí nájemce pronajimateli škodu v plné výši hodnoty této fototechniky pronajimateli dle ceníku pronajimatele. 

 

Podmínky, které jsou kladeny na nájemce

1. Fyzická nebo právnická osoba, která předloží dva platné osobní doklady.

2. Zaplacení zálohy ve výši dle předávacího protokolu

 

Odmítnutí smlouvy o zápůjčce fototechniky

Fa. AGLAR PLUS s.r.o. si vyhrazuje právo na odmítnutí sepsání smlouvy o zápůjčce i přes ústní,telefonickou nebo přes internet uskutečněnou rezervaci bez udání důvodu

 

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Cena celkem:0 Kč

POKLADNA