Home » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Expediční lhůty
 2. Pokud je dané zboží skladem bude expedováno do 48hod. po obdržení objednávky. U některého zboží, které ma delší dodací dobu je třeba počítat s dodáním do 14 dnů,pokud nebude Vaše objednávka vyřízena do této doby,budme Vás kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu

 3. Platební podmínky
  • Dobírkou - zboží a případné poplatky uhradíte při dodání.
  • Hotově - pouze při osobním odběru, dopravné a balné je zdarma.
  • Bankovním převodem - zboží platíte po obdržení faktury formou bankovního převodu.

 4. Poštovné a balné
 5. Zboží Vám bude zasláno přepravní firmou Česká Pošta.
  Dále je možné si zboží vyzvednout osobně v některé z našich provozoven (Prešovská 3 nebo Gerská 11 viz. prodejny)
  Ceny za poštovné a balné jsou následující:
  120Kč za jednu zásilku Českou Poštou + zvolený způsob platby (dobírka 39Kč, bankovním převodem 0Kč)
  ZDARMA - sobní odběr
  Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad,jsme plátci DPH.

 6. Záruky – reklamační řád
 7. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou manipulací kupujícím. Před započetím reklamačního řízení je nutné kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese info@aglar.cz Popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujte dle dalších bodů. Reklamované zboží je nutné doručit osobně či poštou na adresu prodávajícího: AGLAR Plus, s.r.o., Prešovská 3, Plzeň. Ke zboží je nutné doložit doklad o zakoupení zboží, popsat zjištěné vady pomocí reklamačního protokolu a uvést nárok, který kupující v důsledku vady uplatňuje. Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky. O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace), ihned po doručení zboží na adresu prodávajícího, ve složitějších případech do deseti pracovních dnů. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí. V případě neoprávněné reklamace (zboží bude odmítnuto k vyřízení reklamace) má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího. Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

  POZOR DŮLEŽITÉ !!!

  Jakmile Vám zásilková služba nebo česká pošta přiveze balík, je NUTNÉ zkontrolovat stav balíku. Pokud je jakkoliv poškozen nebo zdeformován, můžete jej převzít, ale musíte s řidičem sepsat protokol a poškození balíku. Řidič zásilkové služby je povinen tento protokol sepsat. Pokud po otevření balíku zjistíte mechanické poškození zboží, kontaktujte zásilkovou službu nebo naši firmu, zajistíme další postup reklamace. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravní firmou a následné reklamace nebudou vyřízeny.

  Chcete vrátit zboží zakoupené přes internet ve 14-ti denní lhůtě?

  Lze tak učinit při splnění následujících podmínek:

  - zboží nesmí být použité
  - přiložte doklad o koupi zboží
  - uveďte číslo účtu, na který prodávající zašle částku vynaloženou na nákup zboží
  - nejedná se o zboží na jehož nákup byla uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím písemná kupní smlouva

  Při splnění uvedených podmínek budou nejpozději do 14-ti dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím, zaslány peníze na Vámi uvedený účet, včetně poštovného.

 8. Vaše ochrana
 9. Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

  • Údaje, které zadáváte při nákupu
  • Nutné: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ, telefon

  • Údaje o naší spolupráci:
  • Během Vaší spolupráce s firmou AGLAR Plus, s.r.o. jsou shromaždovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištení dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

  • Využití Vašich dat mimo internetový obchod aglar.cz
  • Vaše osobní data jsou v rámci aglar.cz duvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

  • Souhrnné informace:
  • AGLAR Plus, s.r.o dále může poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštevnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (napr. Český statistický úřad).

  Firma AGLAR Plus, s.r.o. si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je tretím stranám. Používáním internetového obchodu aglar.cz souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel v aglar.cz publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 10. Písemné informace a poučení
 11. dle zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku dle § 53:

  ad a) AGLAR Plus, s.r.o., Chválenice 127, 332 05 Chválenice
  ad b) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.
  ad c) Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna"
  ad d) Způsob dopravy a úhrady si vyberte z nabídky v části "Pokladna"
  ad e) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředku komunikace na dálku.
  ad f) Neúčtujeme žádné náklady pri použití prostředku komunikace na dálku.
  ad g) Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k serveru aglar.cz a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů aglar.cz

  dle § 57, odst. 2:

  Smlouva je uzavřena doručením Vaší objednávky, není-li dodavatelem vyžadováno uzavření písemné smlouvy. Na tuto skutečnost budete dodavatelem upozorněn nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Vaší objednávky. "Máte právo od smlouvy odstoupit nejpozději při uzavření objednávky".

  Vaše odstoupení mužete uplatnit na adrese dle ad. a), příp. na emailové info@aglar.cz.


  Tyto obchodní podmínky jsou platné pro maloobchodní prodej.

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Cena celkem:0 Kč

POKLADNA